EPG และ AEROFLEX ร่วมกับ วสท. ส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 28 กันยายน 2564 รศ.ดร.เฉลียว วิทรูปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมกับ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AEROFLEX) บริษัทย่อย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE และ PP ชนิดพิเศษ สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนครบชุด มูลค่ารวม 150,000 บาท ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19

On the 28th September 2021, Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) in association with Aeroflex Co., Ltd (EPG’s subsidiaries) and The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage deliver the “AEROKLAS Field Bed”, the innovative plastic field hospital bed manufactured from specialized HDPE and PP that developed with concern of hygienic standard which allow them to be easily disinfected with total value of 150,000 Baht to Fort Thanarat Hospital, Prachuap Khiri Khan province to help with covid-19 situation.

สู้ไปด้วยกัน..อีกไม่นานศึกนี้ก็จะจบ / Fighting Together, The battle should soon be over
ความห่วงใย จากการส่งมอบผ่านอาหารในทุกๆสัปดาห์ ถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว แม้จะเป็นอาหารกล่อง แต่ก็ยังคงคาเรคเตอร์ของ AEROFLEX ที่ใส่ใจและจัดเต็มทุกเมนู ทั้งวัตถุดิบ และเครื่องเคียง ด้วยเชพมืออาชีพระดับโรงแรม เราตั้งใจส่งมอบกำลังใจ ความห่วงใย และความสุข ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีแรงสู้กับโควิด  นับตั้งแต่ พ.ค จนถึงวันนี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ป่วยในรพ.เริ่มทรงตัว และลดลงตามลำดับ บริษัทฯ ขอส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแบบขวด AEROFLEX /AERO-ROOF ในเดือนสุดท้าย ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมทั้งคู่ค้า และลูกหลานในเครือ EPG ที่ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการ “AEROFLEX ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”


It has been 5 months since Aeroflex started our campaign to deliver our sincere support to medical staffs. Aeroflex shall keep our full effort in every meal deliver to medical staff. Each meal is sincerely cook with care from Hotel quality chef with aim to lift the spirit of the medical staff, to get through the covid-19 together with us. Since May until today, the situation has shown improvement, the number of patients in each hospital start to decline. This shall mark the final month of our campaign to send the support of meals and drinking water from AEROFLEX /AERO-ROOF. 

AEROFLEX มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน / AEROFLEX provides equipment to help establish the Community Isolation for COVID-19 patients

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด มอบอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ชุด ป้องกันการติดเชื้อ  แอลกอฮอลล์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด – 19  ในชุมชน ( Community Isolation ) ให้กับเทศบาลตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  มูลค่ารวม 68,266.00 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดภาระการบริหารจัดการเตียงสำหรับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR DIW 2021

 

On August 18, 2021, Aeroflex Co., Ltd. donated necessary equipment such as virus protective cloth, alcohol, etc. to assist in the establishment of community isolation center for COVID-19 patients in Makham Khu Subdistrict Municipality, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in amount of 68,266.00 bath, with the objective of reducing the burden of insufficient patient bed management for hospital treatment. This is one of many activities by CSR DIW 2021.

อยากให้นักรบเสื้อกาวน์สุขภาพดี มีพลัง มีแรงสู้โควิด-19 / Supporting the warriors in medical gowns to be healthy, powerful and strong to fight COVID-19.
เข้าสู่เดือนที่ 4 กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” เพื่อเติมความสุข ทั้งกายและใจ ผ่านการส่งมอบอาหาร คุณภาพ ปลอดภัย อิ่มอร่อย ระดับโรงแรมและร้านอาหาร เป็นประจำทุกเดือน เพราะพวกเราอยากให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีสุขภาพดี และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

Entering the 4th month with the AEROFLEX project "Joining our hearts to fight the dangers of Covid-19" to fulfill happiness, both physically and mentally, through delivering quality, safe, delicious hotel's and restaurant's grade food every month. Because we want the team of medical personnel to be healthy and have encouragement to perform their duties to the fullest, in August 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

:
ถวายน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร / Contributing drinking water and consumer goods to help monks and novices
30/7/2564 EPG และ AEROFLEX ได้ร่วมถวายน้ำดื่ม AEROFLEX / AERO-ROOF จำนวน 1,200 ขวด (100 แพ็ค) เครื่องวัดความดัน จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ่งของอุปโภค-บริโภค มูลค่า 53,147 บาท ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่ติดเชื้อโควิด-19  ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานที่สำนักงานคลองเตย และเทพารักษ์ ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคในครั้งนี้

July 30, 2021 EPG and AEROFLEX have donated 1,200 bottles of AEROFLEX / AERO-ROOF drinking water (100 packs), 2 blood pressure monitors and consumer goods with total value of 53,147 baht at Phrapariyattidhamma School of Wat Phong Ploy Wiriyaram to help monks and novices who are infected with Covid-19. We’d like to thank you the management and employees at Khlong Toei Office and Theparak who participated in this donation.

จากหัวใจ ที่ร่วมเคียงข้าง ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน / From the hearts joining side by side getting through Covid-19 crisis together
เดือนที่ 3 แล้วที่ยังคงส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน  ..พวกเราก็ยังเต็มใจทำต่อไปเรื่อยๆ ด้วยกำลังที่เรามี เพื่อเป็นการช่วยให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีพลังกาย พลังใจ พร้อมสู้ศึกโควิดได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:


It's been the 3rd month that we continue to deliver food under AEROFLEX project "Joining hearts to fight the dangers of Covid-19" by sending encouragement through the delivery of safe, delicious, hotel-level food monthly. We are still willing to continue to do so with the strength we have to help the medical teams, nurses and staff to have physical and mental strength ready to fight the COVID-19. In July 2021, food has been delivered to various hospitals as follows: 

ร่วมสร้าง ”ภูมิคุ้มกันหมู่” ต่อต้าน โควิด-19 / Joins to create group immunity against COVID-19
ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จึงประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม  2564  ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังร่วมบริจาควัคซีนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 10% จากยอดการจองเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน  แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นโดยลำดับ

Due to the management team concerned about the health of the personnel, and wanted to raise to the highest level of safety for all employees, including to build confidence and trust for the customers & partner companies, Aeroflex Co., Ltd. has coordinated with Chulabhorn Royal College to procure the Sinopharm Vaccine to vaccinate for the employees in order to create group immunity against COVID-19 on July 15-17, 2021 at Paolo Hospital Samut Prakan and Bangkok Hospital, Rayong.  In addition, the company also donated 10% of the vaccine bookings to Chulabhorn Royal College to help the underprivileged to access vaccines and to show the social responsibility to help alleviate the burden on the government and the medical personnel. This is to enable Thailand to have economy recovery faster, respectively.


เติมเสบียงต่อเนื่อง AEROFLEX หนุนหมอสู้ภัย “โควิค” / Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19

ต่อเนื่อง ! เดือนที่ 2  กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับประทานได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ ช่วยเสริมกำลังกายและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับไวรัสโควิดได้อย่างเต็มกำลัง  โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

 

Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19 by supporting safe and delicious hotel’s grade food every month.  The food is ready to eat with convenience and don’t have to waste time shopping. It also helps to strengthen the body with good morale, so everyone can take care of the patients and fight the covid virus with full strength. In June 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

แอร์โรเฟลกซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปี 2564 / AEROFLEX provides the budget to support education in 2021
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาว่าจ้างครูอัตราพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000.00 บาท  โดยมี  คุณออมทรัพย์   คำทองแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง  จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2021


On May 7, 2021, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, provides the budget to support education for hiring additional teachers to Self-Established Community School Rayong Province 7 Makhamkhu Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in the amount of 100,000.00 baht to Mrs. Aom-sap Khamthongkaew, Director of Self-Established Community School Rayong Province 7. This is one of the activities to help society under CSR DIW 2021.

AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” เติมพลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์ / AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19 Invigorating the warriors in hospital gowns

เริ่มแล้ว! โครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เสิร์ฟให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

 

Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19 has already started by supporting safe and delicious hotel’s grade food to the medical personnel every month. The food has been distributed to various hospitals in May 2021 as follow:

Page 1 of 11First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last