EPG และ Aeroflex ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับวัดพระบาทน้ำพุ / EPG and Aeroflex donated Money and necessity for patient at Wat Phrabat Nam Phu, Lopburi
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ EPG พร้อมกับ ผู้บริหาร พนักงาน EPG พนักงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) คู่ค้า และ ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ให้กับผู้แทนจากวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมดังกล่าวทำอย่างต่อเนื่องปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ณ สำนักงานขาย Aeroflex พระราม 4 กรุงเทพฯ 

On 16th October 2019, Assoc.Prof.Dr Chalieo Vitoorapakorn Deputy CEO of EPG, with senior management, employees of EPG and Aeroflex with stakeholder and interested public donated Money and necessity for HIV patient at Wat Phrabat Nam Phu, Lopburi. The activity was held for 9 consecutive years at Aeroflex selling office. 


AEROFLEX receive the honorable certificate of Green Label consecutive for the tenth year

เมื่อวันที่ 1ตุลาคม2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัดได้รับมอบเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  สำหรับการได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายนี้


On October 1, 2019, Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receivethe honorable certificate of Green Label from the Thai Environment Institute Foundation at Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao Bangkok,Viphavadi Ballroom. This is the tenth consecutive year that Aeroflex Co., Ltd. has been approved to use this mark.

AEROFLEX นำเสนอ Solution ในงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 / AEROFLEX proudly present “Solution” at Bangkok RHVAC 2019

AEROFLEX นำขบวนสินค้านวัตกรรม Solution ผ่าน Message “AEROFLEX Family Product”  ระบบปรับอากาศ ท่อส่งลม และสุขาภิบาล ในงานแสดงสินค้า “Bangkok RHVAC 2019”  ไบเทคบางนา นำโดยฉนวนยาง AEROFLEX ชนิดท่อ แผ่นและม้วน ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ไม่ลามไฟ ปลอดภัย ไร้สารพิษ รวมถึงอุปกรณ์เสริมชนิดอื่น ๆ อีก เช่น โฟมแข็งรองท่อ AEROFIX ,ท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่นสูง AERODUCT เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อนำเสนอ สินค้าให้ครอบคลุมและ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม อย่างครบวงจร


AEROFLEX brings innovative insulation solution to showcase at “Bangkok RHVAC 2019” at Bitec Bangna Exhibition center. Within the event, AEROFLEX displays the AEROFLEX’s own EPDM insulation (Both sheet and tube), that is designed to enhance safety as AEROFLEX’s insulation will not be caught on fire nor release toxic when exposes to heat. In addition, AEROFLEX also brought other accessories product ; include AERODUCT ( Highly Flexible airduct) and AEROFIX (PIPE HANGER AND SUPPORTER) in order to offer total insulation solution to the customer.


ปัน&Fun By AEROFLEX ความสุขของเราคือการแบ่งปัน / “Pun and Fun ” by AEROFLEX (Share with fun) because sharing is our happiness

คุณเนาวรัตน์และ คุณรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์  ผู้บริหาร  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  นำพนักงานและลูกค้าจิตอาสา  ทำกิจกรรม “ปัน&Fun” เพราะความสุขของเราคือการแบ่งปัน  เยือนถิ่นราชบุรี  ปันน้ำใจผู้ยากไร้    โดยทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันความสุข มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  พร้อมมอบเงินบริจาค  รวมเป็นมูลค่ากว่า  120,000 บาท  ให้กับผู้ป่วยชราติดเตียง ไร้ญาติ  กว่า 100 คน ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ บ้านลุงสนิท  เมื่อวันที่ 21 ก.ย ที่ผ่านมา  โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทฯ  ที่ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด

 

Miss Naowarat Vitoorapakorn and Miss Rungravee Vitoorapakorn, Senior Management of Aeroflex with Employees and Customers participate in CSR project “Pun and Fun” at Ratchaburi province. The party visit “Baan Lhung Sanit” elderly foundation to share happiness with the donation value of 120,000 baht and necessity to support more than 100 neglected elderly patients as part corporate social responsibility project. 

AEROFLEX received the awards and honorable certificate CSR-DIW Continuous Awards 2019

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Awards  2019) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6  หลักสี่กรุงเทพ ฯ โดยบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


On September 23th, 2019 ,Mr.Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Departmentat Aeroflex Co., Ltd., received the awards and honorable certificate of Industrial Promotion Program for Sustainable Social and Community Responsibility (CSR-DIW Continuous Awards 2019) at the Miracle Grand Convention Hotel Grand Ball Room, KamphaengPhet 6 Road, Lak Si, Bangkok. Aeroflex Co., Ltd. has joined this program for the sixth consecutive year.

Aeroflex was receive the Certificate of Carbon Footprint for 9 products

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2562 คุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน  9  ผลิตภัณฑ์ และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2019 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูมโรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการดำเนินการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 

On September 19, 2018, Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Certificate of Carbon Footprint for 9 products & the Certificate of Carbon Footprint for the organization 2019 at The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok Mayfair Grand Ballroom. This is the third consecutive year that the company has managed to make the Carbon Footprint for Organization.

AEROFLEX received the awards and honor certificate for the Green Industry
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5 กันยายน 2562 คุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่แสดงให้ถึงความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบธุรกิจจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ

On September 5, 2019, Mr.Anand  Rotchanamethin  Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd. received the awards and honor certificate for the Green Industry Level 4 (Green Culture), showing the cooperation of working together in an environmentally friendly manner in all aspects of business operation, until it becomes a part of the organizational culture. This event was held at MakkhawanRangsan Ball Room,The Royal Thai Army Club, Viphavadi Road, Bangkok.


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา / The Forest Rehabilitation Project to commemorate Her Majesty Queen Sirikit , The Queen Mother's Birthday
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พนักงานบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าร่วม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562”  ซึ่งจัดโดย  บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ณ บริเวณ เขาจอมแห  ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,500 ต้น  เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม

On August 9, 2019, the employees of  Aeroflex Co., Ltd  joined  "The Forest Rehabilitation Project to commemorate Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother on the occasion of the 87th Birthday Anniversary on August 12, 2019 ” at KhaoChomHae Mu 7, Tambon Makhamku, Amphur NikhomPattana, Rayong, organized by Eastern Polymer Group Public Company Limited, together with Natural Resources and Environmental Office. On this occasion, more than 2,500 perennialtrees have been planted with the target of reducing the impact of global climate change and global warming and to restore degraded forests.

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา /  The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง โดยมี

นายมนูญ  วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่, คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ,นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 1,500 ต้น  เพื่อลดสภาวะโลกร้อน บริษัท ฯ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเพื่อชุมชนมาเป็นปีที่ 9 ครั้งที่ 13 รวมกล้าไม้  21,150  ต้นOn July 26, 2019, Mr.Theerawat Sudsuk (Deputy Governor of Rayong Province), has come as the host for "The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday MahaVajiralongkorn PhraVajiraKlao ChaoYuHua (Rama X) on the occasion of the 67th Birthday Anniversary on July 28, 2019 ” at KhaoChomHae Mu 7, Tambon Makhamku Amphur NikhomPattana, Rayong, and joined by Mr.Manoon Wongprayoon (Mayor of Makhamku Subdistrict Municipality) ,Mr.Chumnan Vitoorapakorn (Managing Director of Aeroflex Co.,Ltd,) , Ms.Naowarat Vitoorapakorn  (Senior Director of Domestic Sale & Marketing Department of Aeroflex Co., Ltd.) and the local citizens in the area. On this occasion, more than 1,500 perennial trees have been planted with the target of reducing the impact of global climate change and global warming Aeroflex Co., Ltd. has plated a total of 21,150 perennial trees in the project of permanent forest plantation for the community for the 13th time in 9th year. 

AEROFLEX พาลูกค้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าที่ประเทศออสเตรเลีย / Aeroflex's customers visited Aeroflex' s representative agent in Australia
คุณเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลซ์ จำกัด หรือ AEROFLEX นำลูกค้าเข้าเยี่ยมชม Airefrig Australia Pty. Ltd. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า AEROFLEX ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ โดย Mr. Bill Treby กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและช่องการจำหน่ายสินค้า ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้

Miss Naowarat Vitoorapakorn, Senior Domestic Sale and Marketing Director Aeroflex Co., Ltd., and Aeroflex's customers visited Airfrig Australia Pty.ltd, Aeroflex's representative agent in australia. The party was welcomed by Mr.Bill Treby, Managing director which provided the information on management and distribution channel at Perth,Australia.

Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last