จากหัวใจ ที่ร่วมเคียงข้าง ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน / From the hearts joining side by side getting through Covid-19 crisis together
เดือนที่ 3 แล้วที่ยังคงส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน  ..พวกเราก็ยังเต็มใจทำต่อไปเรื่อยๆ ด้วยกำลังที่เรามี เพื่อเป็นการช่วยให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีพลังกาย พลังใจ พร้อมสู้ศึกโควิดได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:
- วันที่ 5/7/64 มอบน้ำดื่ม AEROFLEX /AERO-ROOF จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) ให้กับ วัดสะพาน เขตคลองเตย
- วันที่ 5/7/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี
- วันที่ 7/7/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามบุษราคัม (อิมแพค)
และมอบน้ำดื่ม AEROFLEX /AERO-ROOF จำนวน 250 แพ็ค (3,000 ขวด) ให้กับ อบต.บางพลีใหญ่
- วันที่ 12/7/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล
- วันที่ 14/7/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า
- วันที่ 16/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ หน่วยฉีดวัคซีน โกดังการท่าเรือคลองเตย
- วันที่ 19/7/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  
- วันที่ 20/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 21/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.กลาง
- วันที่ 22/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) 
- วันที่ 26/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.บางเสาธง
- วันที่ 28/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 29/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน
- วันที่ 30/7/64 EPG AEROFLEX มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ตากสิน
*ทั้งนี้ AEROFLEX ยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

It's been the 3rd month that we continue to deliver food under AEROFLEX project "Joining hearts to fight the dangers of Covid-19" by sending encouragement through the delivery of safe, delicious, hotel-level food monthly. We are still willing to continue to do so with the strength we have to help the medical teams, nurses and staff to have physical and mental strength ready to fight the COVID-19. In July 2021, food has been delivered to various hospitals as follows: 
– July 5, 2021: Donated 1,200 drinking water to Wat Saphan (Khlong Toei) and EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Rajavithi Hospital
– July 7, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Sanam Busarakham Hospital (Impact Muang Thongthani) / Donated 3,000 drinking water to Bangpleeyai Subdistrict Administrative organization
– July 12, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Vajira Hospital
– July 14, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Phramongkutklao Hospital
– July 16, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 100 food boxes with drinking water to vaccination service unit at Bangkok Port (Khlong Toei)
– July 19, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Charoen Krung Pracha Rak Hospital
– July 20, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 100 food boxes with drinking water to Sirindhorn Hospital
– July 21, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Bangkok Metropolitan Administration General Hospital
– July 22, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 100 food boxes with drinking water to Sanam Samut Prakan Hospital (WHA) Rumjai 5
– July 26, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 100 food boxes with drinking water to Bang Sao Thong Hospital
*AEROFLEX is still going forward to deliver food to medical personnel in hospitals continuously.