โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา /  The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง โดยมี

นายมนูญ  วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่, คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ,นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 1,500 ต้น  เพื่อลดสภาวะโลกร้อน บริษัท ฯ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเพื่อชุมชนมาเป็นปีที่ 9 ครั้งที่ 13 รวมกล้าไม้  21,150  ต้นOn July 26, 2019, Mr.Theerawat Sudsuk (Deputy Governor of Rayong Province), has come as the host for "The Forest Rehabilitation Project to commemorate His Majesty the King's Birthday MahaVajiralongkorn PhraVajiraKlao ChaoYuHua (Rama X) on the occasion of the 67th Birthday Anniversary on July 28, 2019 ” at KhaoChomHae Mu 7, Tambon Makhamku Amphur NikhomPattana, Rayong, and joined by Mr.Manoon Wongprayoon (Mayor of Makhamku Subdistrict Municipality) ,Mr.Chumnan Vitoorapakorn (Managing Director of Aeroflex Co.,Ltd,) , Ms.Naowarat Vitoorapakorn  (Senior Director of Domestic Sale & Marketing Department of Aeroflex Co., Ltd.) and the local citizens in the area. On this occasion, more than 1,500 perennial trees have been planted with the target of reducing the impact of global climate change and global warming Aeroflex Co., Ltd. has plated a total of 21,150 perennial trees in the project of permanent forest plantation for the community for the 13th time in 9th year.