เปิดบ้าน  AEROFLEX / AEROFLEX OPEN HOUSE

30 มิถุนายน 60 ที่ผ่านมา ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เปิดบ้าน  AEROFLEX  ต้อนรับคณะตัวแทนจำหน่าย และผู้มีอุปการะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตฉนวนยางกันความร้อนในระบบวิศวกรรมปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คลังสินค้า รวมถึง EPG Innovation Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาทำการทดสอบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นใจในฐานะแบรนด์ไทยที่สามารถขึ้นไปเป็นแบรนด์ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  ซึ่งในช่วงเช้าของวันเดียวกัน AEROFLEX ยังได้พากลุ่มลูกค้าไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบความช่วยเหลือให้กับเด็กพิเศษ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เด็กออทิสติก ณ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากเห็นว่าเด็กพิการทางสมองต้องได้รับการดูแลและต้องให้ความสนใจพวกเขาอย่างใกล้ชิด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส ส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กโดยการมอบของเล่นที่มีส่วนช่วยพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ และมอบสิ่งของใช้จำรวม และเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่าย รวมมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงิน  200,000 บาท

 

On 30th June 2017, Dr. Chen Xiu Shi, the Honorary President of the Eastern Polymer Group Plc. (EPG) along with the executives of Aeroflex (Subsidiaries of EPG) welcome the Aeroflex’s Dealers and supporters to visit Aeroflex’s factory. During the Open House, Aeroflex team introduces the visitors to various facilities of Aeroflex such as the production plant, the Innovation and laboratory testing lab and inventory storage. Moreover, the visitors also had an opportunity to visit EPG Innovation Center (EIC), the research and development unit of EPG. EIC strengthen the overall competition of EPG by supporting the group with innovative discoveries which help enhance EPG brand value and creating sustainable development. In addition to that, the visitors also had an opportunity to give back to society as the group visit Teacher Boonchoo, home for special children located in Phlu Ta Luang, Sattahip district Chonburi province. The special children require close care and attention, Aeroflex and the stakeholder are proud to supports the children by donating toys, goods and money at the total amount of 200,000 baht.