Articles
ฉนวนกับเชื้อรา
เชื้อรา (Molds) เป็นหนึ่งในเชื้อจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไป แม้ว่าเชื้อราหลายชนิดจะมีประโยชน์หรือไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่ก็มีจำนวนมากที่สามารถสร้างสารพิษ (Toxin) และสปอร์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายๆ อย่าง