Articles
การผุกร่อนภายใต้ฉนวน

การผุกร่อนภายใต้ฉนวน เป็นปัญหาใหญ่ ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบ เนื่องจากต้องหยุดการทำงานและ ซ่อมแซม ซึ่งหากพบแต่เนิ่นๆ ก็จะยังไม่ก่อความเสียหายมากนัก แต่ในความเป็นจริงคือเรามักจะพบเมื่อปัญหาหนักแล้ว เพราะฉนวนที่หุ้มอยู่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นท่อที่อยู่ด้านในได้ว่ากำลังเริ่มมีปัญหา ปัจจัยและการลดปัญหา รวมถึงวัสดุ ที่ใช้ในการหุ้มฉนวนจึงเป็นสิ่งสำคัญ