โปรแกรมคำนวณความหนา
  • Quick Calculation
  • โปรแกรมคำนวณความหนา
Thickness Quick Calculation for preventing condensation problem


Download --> http://Quickcal.aeroflex.co.th
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวณความหนาของฉนวนยางเซลปิดแอร์โรเฟลกซ์ (AEROFLEX) ที่ใช้ในระบบวิศวกรรมปรับอากาศ, ความร้อน, เครื่องทำความเย็น และข้อมูล อื่น ๆ ทั่วไป เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ที่ได้รับจากโปรแกรมคำนวณตามหลักทฤษฎี และความถูกต้อง แต่ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และ เปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผลการคำนวณเกิดการคลาดเคลื่อนได้

Operating System Requirement

- Windows XP , Windows 7 ,Windows 8

ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลด  โปรแกรมคำนวณความหนา ได้ดังนี้
กรณียังไม่เคยเป็นสมาชิกเว็บไซต์
1. กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
2. แจ้งความจำนงค์ เพื่อขอดาวน์โหลดโปรแกรม โดยคลิ๊กที่นี่ 
3. รอเจ้าหน้าอนุญาตเพื่อให้ใช้งาน   แจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
4. เข้ามา Login ใน User ที่ลงทะเบียนไว้
จากนั้นท่านจะเห็นเมนู VIP Member
5. กดปุ่ม ดาวน์โหลดโปรแกรม >>

กรณีเป็นสมาชิกเว็บไซต์อยู่แล้ว
1. แจ้งความจำนงค์ เพื่อขอดาวน์โหลดโปรแกรม โดยคลิ๊กที่นี่
2. รอเจ้าหน้าอนุญาตเพื่อให้ใช้งาน   แจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
3. เข้ามา Login ใน User ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นท่านจะเห็นเมนู VIP Member
4. กดปุ่ม ดาวน์โหลดโปรแกรม >>
ดาวน์โหลดคู่มือ