เครือข่ายฐานการผลิตทั่วโลก
เครือข่ายฐานการผลิตทั่วโลกของบริษัท Aeroflex

Aeroflex เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาด และได้รับการยอมรับมากกว่า 80 ประเทศ ครอบคลุม  5 ภาคพื้นยุโรป โดยจะมีฐานการผลิตที่ อเมริกา, เยอรมัน, จีน, อินเดีย และประเทศไทย แล้วยังอนุญาตให้ผลิตเพื่อจำหน่ายใน สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย Aeroflex เป็นฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในงาน HVAC&R และมีการจำหน่ายผ่านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีโรงงานผลิต ผู้แทนจำหน่าย และช่องทางจำหน่าย ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เครือข่ายของ Aeroflex ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก