ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม  • พิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2017

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2560 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


  • โครงการจัดทำ CSR DIW 2017

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดโครงการ “ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน “ ตามโครงการ CSR-DIW 2017 Continuous ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้เข้าไปดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เสริม ช่วยให้กลุ่มชุมชนสามารถนำสับปะรดที่เหลือจากการจำหน่ายและในช่วงที่ราคาตกต่ำ นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ บริษัท ฯ ให้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 150,000.00 บาท โครงการนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน