ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อสมัครงาน
  • สวัสดิการบริษัท

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ กม.5 ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +66 (0)2 383 6599
โทรสาร : +66 (0)2 383 6533
อีเมล : recruitment@aeroflex.co.th
แผนที่ :Google Map


โรงงาน :
111/7,111/11 หมู่ 2 ต.มะขามคู่
อ.นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180
โทรศัพท์ : +66(0)3-891-7111-120
โทรสาร : +66(0)3-891-7121
อีเมล : recruitmentr@aeroflex.co.th
แผนที่ :Google Map

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

สวัสดิการบริษัท :
COMING SOON