ข้อมูลสำหรับติดต่อ
  • สำนักงานขาย
  • สำนักงานใหญ่

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

สำนักงานขาย :
1179 / 21-25 ซ. มโนรม ถ. พระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +(66)0 2249 3976  
โทรสาร : + (66)0 2249 4098
อีเมล : Sales_eie@aeroflex.co.th
แผนที่ : Google Map

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ กม.5 ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +66 (0)2 383 6599
โทรสาร : +66 (0)2 383 6533
อีเมล : marketing@aeroflex.co.th
แผนที่ :Google Map