ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม
 • พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2020

      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2020 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 • Aeroflex ให้ความช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่

      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด โดยคุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ความช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จำนวน 4 โรงเรียนโดยมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้กับตัวแทนครู – นักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR DIW 2020 • แอร์โรเฟลกซ์ร่วมสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดและพนักงานร่วมกันสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนจำนำพรรษาและชุดผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป • แอร์โรเฟลกซ์ร่วมใจ สู้ภัย COVID – 19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,000.00 บาท โดยมี นางราตรี กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020 • แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563

      วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,000.00 บาท โดยมี คุณออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020


 • แอร์โรเฟลกซ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง มอบตู้ความดันลบให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร และคุณสงวน วงษ์แสงชัย ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกันมอบตู้ความดันลบเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000.00 บาท โดยมี นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020 • แอร์โรเฟลกซ์ร่วมใจ สู้ภัย COVID – 19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 85,000.00 บาท โดยมี นายแพทย์ โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020


 • แอร์โรเฟลกซ์ มอบความห่วงใยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ส่งมอบความห่วงใยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาด โดยมอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare และ Face Shield จำนวน 25 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกัน
 • Aeroflex ระยองมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สต.มะขามคู่เพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ อสม. พยาบาลวิชาชีพ

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยจำนวน 21 รายมูลค่ารวม 31,000.00 บาท และได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม CSR DIW 2020 • Aeroflex และเพื่อนพนักงาน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ

      อีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR DIW วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และเพื่อนพนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ จังหวัดระยอง รับซื้อเงาะจำนวน 1.9 ตันมูลค่า 28,500.00 บาท เพื่อพยุงราคาเงาะที่กำลังล้นตลาดตามนโยบาย “ รับจากสังคม คืนสู่สังคม” • Aeroflex ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ COVID-19

      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แจกข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กว่า 2,000 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR DIW 2020


 • พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2019

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน( CSR-DIW Continuous Awards 2019 ) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • เพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7

      เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด รวมพลังสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ เพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7 ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฯ มอบเงินทุนการศึกษา ของใช้จำเป็นและอุปกรณ์กีฬารวมถึงสื่อการเรียน การสอน ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี


 • พิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2018

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2018 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


 • CSR DIW 2018 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ประสบภาวะราคาสับปะรดตกต่ำ ผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการ เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตที่ผลิตได้ส่งให้โรงงานแปรรูป ตามโครงการ CSR-DIW 2018 Continuous โดยช่วยรับซื้อสับปะรดผลสดจำนวน 2.7 ตัน ในวงเงิน 17,600.00 บาท


 • พิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2017

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards 2560 ) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


 • โครงการจัดทำ CSR DIW 2017

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน ตามโครงการ CSR-DIW 2017 Continuous ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้เข้าไปดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เสริม ช่วยให้กลุ่มชุมชนสามารถนำสับปะรดที่เหลือจากการจำหน่ายและในช่วงที่ราคาตกต่ำ นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ บริษัท ฯ ให้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 150,000.00 บาท โครงการนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน