ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม  • โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม

        เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัล กรณีศึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานจาก คุณสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Energy Efficiency Project ) ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ ฯ