ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม
 • รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ( Green Culture ) ที่แสดงให้ถึงความร่วมมือ ร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบธุรกิจจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พนักงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าร่วม “ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 “ ซึ่งจัดโดยบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,500 ต้น เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมี นายมนูญ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่ . คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด , นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 1,500 ต้น เพื่อลดสภาวะโลกร้อน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเพื่อชุมชนมาเป็น ปีที่ 9 ครั้งที่ 13 รวมกล้าไม้ 21,150 ต้น


 • Eco Factory

      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบโล่ห์รับรอง Eco Factory สำหรับบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ( Eco Factory ) จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พนักงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าร่วม “ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ” ซึ่งจัดโดย บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,000 ต้น เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมี นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา, นายมนูญ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่ . นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้ง นี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,500 ต้น เพื่อลดสภาวะโลกร้อน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินโครงการ ปลูกป่าถาวรเพื่อชุมชนมาเป็น ปีที่ 8 ครั้งที่ 12 รวมกล้าไม้ 17,650 ต้น • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางมาเป็นประธาน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ” ณ บริเวณ เขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมี นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา, นายนิรุต อ้วนโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง และนายอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ได้ปลูกกล้าไม้ยืนต้นเป็นจำนวน 2,500 ต้น เพื่อลดสภาวะโลกร้อน