แอร์โรเฟลกซ์ร่วมสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา / AEROFLEX jointly inherited the Buddhist Lent Tradition > Aeroflex Company Limited
แอร์โรเฟลกซ์ร่วมสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา / AEROFLEX jointly inherited the Buddhist Lent Tradition
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดและพนักงานร่วมกันสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนจำนำพรรษาและชุดผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

On July 3, 2020, Aeroflex Company Limited and employees jointly inherited the Buddhist Lent Tradition Year 2020 by offering the lent candles and rain shower suits to monks in order to inherit Buddhism.