แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 / AEROFLEX USA received Business of The Year Award 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 ประเภทกิจการขนาด 151-250 คน เนื่องจากเป็นสมาชิกหอการค้าที่มีความเป็นเลิศและ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเขตมอนโรเคาน์ตี้  บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา Mr. Brandon Sanchez, คุณ รักษ์พล สิงห์สุวงศ์, Mr. Jim Fairweather, Ms.Yadira Gonzalez, Mr.Greg Ertel


Aeroflex USA Inc. received Business of The Year Award 2020 by Monroe County Chamber of Commerce. In picture (left to right): Brandon Sanchez, Lucsapol Singsoowong, Jim Fairweather,Yadira Gonzalez, Greg Ertel.