รับจากสังคม คืนสู่สังคม / AEOFLEX helps battle the COVID-19 situation
"รับจากสังคม คืนสู่สังคม" คือ. เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ที่จะพึงปฏิบัติอย่างเต็มที่มาโดยตลอด  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) กว่า 2,000 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกิจกรรมของ CSR DIW 2020”

“Contribution Toward Better Society” is Aeroflex’s motto that we practice diligently . On the 8th May 2020, Aeroflex with District office of Makhamku Nikompattana Rayong, donate rice and other dried food to more than 2,000 individuals that locate in communities around factory that were impact by Covid-19 pandemic as a part of CSR DIW 2020 program