เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่บูท AEROFLEX ในงาน China Refrigeration Shanghai / Attended Aeroflex booth at China Refrigeration Shanghai

Dr.Pawat Vitoorapakorn, CEO of Eastern Polymer Group and Aeroflex Co., Ltd., and Mrs.Piyanee Vitoorapakorn, Senior Director of Aeroflex Co., Ltd. attended Aeroflex booth arranged by Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co.,Ltd. at China Refrigeration Shanghai during April 12-14, 2017.

 

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ CEO อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป และคุณปิยณี วิทูรปกรณ์ Senior director บจก.แอร์โรเฟลกซ์ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่บูท AEROFLEX จัดโดย Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co.,Ltd. ในงาน China Refrigeration Shanghai ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา