เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในงาน The Pakistan HVACR 24th Expo & Conference 2017 / Attended Aeroflex booth at The Pakistan HVACR 24th Expo & Conference 2017

คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ Managing Director บจก.แอร์โรเฟลกซ์ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในงาน The Pakistan HVACR 24th Expo & Conference 2017 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าแนวหน้าที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในปากีสถานและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงาน และเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ

 

Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director of Aeroflex Co.,Ltd, has attended Aeroflex booth at The Pakistan HVACR 24th Expo & Conference 2017 during March 30 to April 1, 2017, which is a national meeting place for professionals from Pakistan and abroad. The event provides the essential route to the market for exhibitors and professionals to develop the businesses.