ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ CEO Eastern Polymer group และบจก.แอร์โรเฟลกซ์ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า AEROFLEX ประเทศรัสเซีย / Dr.Pawat Vitoorapakorn, CEO of Eastern Polymer Group and Aeroflex Co., Ltd.,  attended Aeroflex booth arranged by Aeroflex agent in Russia

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ CEO อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป และคุณปิยณี วิทูรปกรณ์ Senior director  บจก.แอร์โรเฟลกซ์ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า AEROFLEX ของตัวแทนจำหน่ายประเทศรัสเซีย ในงาน Aquatherm Moscow งานแสดงสินค้าที่รวมรวมแพลตฟอร์มธุรกิจชั้นนำที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมากกว่า 731 ราย จาก 30 ประเทศ เกี่ยวกับระบบทำความร้อน วิศวกรรมระบบประปา เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมา

 

Dr.Pawat Vitoorapakorn, CEO of Eastern Polymer Group and Aeroflex Co., Ltd., and Mrs.Piyanee Vitoorapakorn, Senior Director of Aeroflex Co., Ltd. attended Aeroflex booth arranged by Aeroflex agent in Russia at Aquatherm Moscow, which is the leading event in Russia for heating, water supply, engineering and plumbing systems, air-conditioning and ventilation and the latest industry innovations of international and Russian manufacturers by more than 731 exhibitors from 30 countries, held during February 7-10, 2017.