Articles
เสียงรบกวนจากท่อน้ำในอาคาร

เสียงรบกวนถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะหากเป็นเสียงที่ต้องเจอทุกวัน เช่น ที่อยู่อาศัย คอนโด โรงแรม โรงเรียน อาคารสำนักงาน  ดังนั้นการก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม จึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ