Articles
Halogen Free
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงบ่อยที่สุดก็คือ Halogen Free นั่นเอง